SAMODEJNI SISTEM ZA BELEŽENJE IN ARHIVIRANJE PARAMETROV T in RH

KAJ BOSTE S SISTEMOM PRIDOBILI:

  • Popolnoma avtonomen sistem delovanja,
  •  Enostaven dostop do arhiva podatkov in trenutnih vrednosti,
  •  Samodejno izdelavo dnevnih/ tedenskih/ mesečnih poročil po meri,
  •  Samodejno obveščanje v realnem času (e-mail, SMS) o vrednostih izven nastavljenega območja,
  •  Prihranek stroškov in časa ročnega upravljanja in arhiviranja,
  •  Izključitev človeškega faktorja pri ročnem vodenju podatkov,
  •  Pravočasno obvestilo in možnost ukrepanja zaradi okvare naprav.