Vrvični merilniki

Vrvični merilniki so ekonomični, kompaktni merilniki za natančno meritev pozicije ali spremembo pozicije merjenca/objekta meritve. Ključni elementi vrvičnega merilnika so precizna merilna vrvica in zaznavalni element ( potenciometer ali dajalnik), ki pomik vrvice  pretvori v premosorazmerni električni signal. Vrvični merilniki so zanesljivi, preprosti za vgradnjo in ne potrebujejo vzdrževanja. Zaradi the lastnosti se uporabljajo v vseh vejah industrije.

Glavne značilnosti:

 • Merilni razpon: 50 - 50.000 mm,
 • Izhodni signal: Analogni, inkrementalni, digitalni,
 • Linearnost: od največ +/- 1 do največ +/- 0,02 %,
 • Posebna izvedba za hidravlične cilindre oziroma visoke nadtlake,
 • Mnogo opcij posameznega merilnika za prilagoditev aplikaciji.

Orientacijsko preglednico za izbiro ustreznega merilnika za vašo aplikacijo, najdete na sledeči povezavi do proizvajalca: Vrvični merilniki - EN.

 

 

Induktivna LVDT (Linear Variable Differential Transformer) zaznavala

Induktivna zaznavala LVDT so neobčutljiva in zanesljiva. Zaznavala pomika LVDT delujejo praktično brez obrabe. Diferencialno merilno načelo LVDT zagotavlja minimalen vpliv temperature na rezultate meritev, sistem neobčutljiv na zunanje elektromagnetne motnje.

Zaznavala merijo premike preko jedra zaznavala (potisnega droga), ki je lahko prost ali pa prednapet z vzmetjo. Drog ima na mestu interakcije z merjencem lahko različne elemente (konica, kroglica, očesni ležaj,..), za optimalno prilagoditev širokemu spektru aplikacij. Prav tako so na voljo izvedbe za uporabo v hidravličnih sistemih.

Zaznamuje jih izjemna trpežnost. LVDT zaznavala se odlikujejo po izjemni trpežnosti in zanesljivosti tudi v zahtevnih pogojih, ob visoki ločljivosti in ponovljivosti meritev. Tudi višje temperature (do 120 °C)visoki tlaki (do 350 bar) ali močne vibracijske obremenitve, ne predstavljajo težav za LVDT zaznavala. Merilni razpon zaznaval sega od ± 1 mm (2 mm) do ± 250 mm (500 mm). Waycon ponuja 5 različnih izvedb LVDT zaznaval . Te zagotavljajo primerni merilni sistem oziroma rešitev za širok spekter aplikacij. Izhodni signal preko pretvornika signala je analogen tokovni ali napetostni.

Več o izvedbah ter dodatne informacije, najdete na sledeči povezavi: Induktivna zaznavala LVDT.

 

 

 

Laserska zaznavala

Zaradi visoke ločljivosti so laserska zaznavala idealna rešitev za brezdotično, natančno merjenje razdalje, poti in pozicije. Elektronika laserskega zaznavala preko napredne analitične metode izračuna točno razdaljo do merjenca s pomočjo triangulacije ali faznega zamika. Kompaktna in robustna zasnova zaznaval omogoča merjenje tudi v težkih okoliščinah. Merilni razpon obsega območja od 10 in nekaj 10 milimetrov, pa vse do izvedbe za območje do 500 metrov. Uporaba laserskih zaznaval z dneva v dan narašča, saj so primerni za zelo raznolike aplikacije, predvsem pa narašča v aplikacijah avtomatizacije - na primer skladišč, dimenzijske kontrole izdelkov na proizvodnji liniji in meritev oz. analiza zahtevnih površin. Uporablja se tudi za detekcijo vedenja vozila v prometu in ob določenih pogojih tudi za meritev nivoja tekočin (pogoji odbojnosti in prosojnosti).

Različne izvedbe z opisom tehničnih specifikacij najdete na sledeči povezavi do proizvajalca, kjer na dnu najdete tudi orientacijsko preglednco za pomoč pri izbiri: Laserska zaznavala - EN

 

 

 

 

 

 

 

Linearni potenciometri

Linearni potenciometri so cenovno ugodna in zanesljiva rešitev merjenja razdalje in pozicije. Ta uporovna zaznavala delujejo kot napetostni razdelilnik prek hibridne plasti plastike in so na voljo do zaščitnega razreda IP68. Linearni potenciometri združujejo preprosto zasnovo z visoko natančnostjo (linearnost do 0,05% MO). Širok izbor izvedb omogoča uporabo v številnih aplikacijah in je tako zelo priročna rešitev v industriji in obrtništvu, kjer se da s takšnim merilnim zaznavalom in prikazovalnikom zelo enostavno in cenovno ugodno nadgraditi obdelovalno napravo ali stroj.

Glavne lastnosti:

 • Merilno območje od 0 do 2000 mm,
 • Serijski razred zaščite od IP40 do IP67,
 • Največja linearnost: od +/- 0,35 do 0,05 %,
 • Raznolike dodatne opcije in izvedbe (Temperature do 100°C, tlaki do 250 bar, raznolika vpetja in priključki,..)

Orientacijsko preglednico za izbiro ustreznega merilnika za vašo aplikacijo, najdete na sledeči povezavi do proizvajalca: Linearni potenciometri - EN.

 

 

 

 

 

Magnetni trakovi

Waycon magnetni trakovi se sestojijo iz čitalne glave ter linearnega magnetnega traku. Glava zaznavala odčitava brezdotično z magnetnega traku in je tehnično brez trenja/obrabe. Magnetni trakovi imajo točnost do ±15 μm pri merilnem razponu do 100m. Magnetne skale se imenujejo tudi digitalni tračni metri.

Uporabljajo se v najrazličnejših aplikacijah merjenja poti in razdalje. Z merilnim razponom do 99,99 metrov in množico različnih izhodnih signalov praktično lahko zadostijo vsakršni aplikaciji.

Orientacijsko preglednico za izbiro ustrezne izvedbe za vašo aplikacijo najdete na sledeči povezavi do proizvajalca: Magnetni trakovi - EN.

 

 

 

 

 

Induktivna zaznavala

Brez-dotikalna induktivna zaznavala ustvarjajo visokofrekvenčno elektromagnetno polje. V kovinskih predmetih, ki so izpostavljeni temu polju, se ustvarjajo vrtinci (Eddy currents), ki povzročijo spremembo induktivnosti. Ta motnja iduktivnosti je odvisna od vrste materiala, razdalje in velikosti objekta (merjenca). Zaznavalo zazna spremembo induktivnosti ter jo pretvori v sorazmerni izhodni signal.

Merilni razpon znotraj serije induktivnih zaznavala znaša 0 - 24 mm, linearnost do 60 µm, ločljivost do 0,012 µm, izhodni signal je analogen.

Povezava do izvedbenih različic in tehničnih specifikacij: Induktivna zaznavala - EN.

 

 

Vrtinčno tokovno zaznavalo – Eddy current

Vrtinčno tokovno zaznavalo brez-dotikalno ter brez obrabljanja lahko zazna razdaljo, lokacijo ali spremembo lokacije električno prevodnih snovi. Navitje v glavi zaznavala se napaja z visokofrekvenčno izmenično napetostjo. Rezultirajoče elektromagnetno polje inducira vrtinčne tokove v merjencu, pravokotno na vzbujano polje. Posledična sprememba upornosti tuljave je premo sorazmerna razdalji med zaznavalom in merjencem.

Glavne značilnosti:

 • Merilni razpon: 0 - 4 mm,
 • Linearnost:        do +/- 1 %,
 • Frekvenca:        5 /20 / 50 kHz,
 • Opcijsko ATEX zaščita,
 • Preprosto vpetje zaradi cilindrične oblike z navojem,
 • Analogni izhodni signali V, mA, preko pretvornika signala WAT.

Podrobnosti in karakteristike najdete na sledeči povezavi: Vrtinčno tokovna zaznavala - EN.

 

 

Digitalni merilnik dolžine

Digitalni merilniki dolžine so zelo natančni merilniki in zagotavljajo točnost v celotnem merilnem območju. Odlikuje jih ohranjanje visoke točnosti v daljšem časovnem obdobju ter visoka temperaturna stabilnost. Dejanska dimenzija merjenca je izmerjena vedno z enako visoko točnostjo, ne glede na to ali meri 10 ali 50 mm. Merilniki dolžine so namenjeni mnogim različnim aplikacijam za uporabo v industrijskem okolju. Ustrezajo uporabi v proizvodnem meroslovju, v večtočkovnih testnih postajah, nadzoru merilne opreme in kot naprave za merjenje položaja.

Glavne lastnosti: 

 • Merilni razpon:  do 50 mm,
 • Točnost:              0.8+L/50 μm,
 • Izhod:                  RS-422,
 • Zaščitni razred: Do IP67

Povezava do tehnične specifikacije za izbiro: Digitalni merilniki dolžine - EN.

 

 

Magnetostriktivna zaznavala

Magnetostriktivna zaznavala se že vrsto let uspešno uporabljajo v avtomatizaciji, za merjenje nivoja in v hidravličnih cilindrih do tlakov 350 bar. Magnetostriktivna zaznavala merijo brez kontaktno in omogočajo merjenje razdalje brez obrabe. Ohišje tega zanavala ima merilni element (waveguide), ki lahko v interakciji z zunanjim prosto gibljivim magnetom zelo natančno določi razdaljo.

Nekaj primerov uporabe: hidravlična dvigala, dvižni mostovi in ostala hidravlična oprema, kjer je potreben tudi nadzor in avtomatizacija.

Glavne značilnosti:

 • Merilni razpon:  do 4000 mm,
 • Hitrost pomika: do 10 m/s,
 • Linearnost:        do največ 10 μm,
 • Izhod:                  0 - 10 V, 4 - 20 mA, CAN, SSI
 • Temperaturno območje: -30 do +90 °C,

Orientacijsko preglednico za izbiro ustrezne izvedbe zaznavala za vašo aplikacijo najdete na sledeči povezavi do proizvajalca: Magnetostriktivna zaznavala - EN.

 

 

 

 

Digitalna magnetna letev

Digitalna magnetna letev uporablja zaznavalno glavo, ki drsi preko v profilu vgrajenega inkrementalnega magnetnega traka in deluje brez dotično. Najpogostejši primer uporabe je vgradnja na obdelovalne stroje kot so stružnice, rezalne naprave, rezkalni stroji, na obdelovalne centre, robote,...

Glavne značilnosti:

 • Merilno območje:        do 200 mm
 • Ločljivost:                     do 10 μm
 • Točnost:                        +/- 20 μm
 • Ingrementalni izhod: TTL ali HTL
 • Zaščitni razred:            IP65

Povezava do tehnične specifikacije za izbiro: Digitalna magnetna letev - EN.

 

 

 

 

Kapacitivna zaznavala

Kapacitivni merilni postopek je bi izumljen pred skoraj 50 leti in je dokazal svojo učinkovitost in zanesljivost v neštetih aplikacijah. Na kapaciteto kondenzatorja vpliva razdalja njegovih elektrod. Ta korelacija se lahko uporabi za merjenje razdalje. Zaznavalo meri brez dotika in z izredno visoko ločljivostjo. Priključena elektronika (serija KS), pretvori signal zaznavala v analogni izhodni signal (mA / V). Signal je sorazmeren izmerjeni razdalji in ga lahko uporabimo za nadaljnjo obdelavo. Kapacitivne sonde zagotavljajo zanesljive rezultate tudi v ekstremnih pogojih, kot na primer pri jedrskem sevanju, blizu temperature 0 K ali v visokem vakumu.

Nekateri primeri uporabe: dinamika motorje in turbin, obraba ležajev, koncentričnost gredi, kontrola izdelkov v proizvodnih linijah, meritev debeline tankih kovinskih in umetnih folij,...

Glavne značilnosti:

 • Merilni razpon: od 50 µm do 10 mm,
 • Ločljivost:          0,01 % (dinamična),
 • Linearnost:        do največ 0,02 %,
 • Analogni izhod: 0 - 10 V,
 • Temperaturno območje: -40 do +200 °C ( +450°C),
 • Zaščitni razred:  IP68.

Orientacijsko preglednico za izbiro ustreznega zaznavala za vašo aplikacijo, najdete na sledeči povezavi do proizvajalca: Kapacitivna zaznavala - EN.

 

 

 

 

 

Ultrazvočna zaznavala

Ultrazvočna zaznavala merijo razdaljo do merjenca brez dotika in so neobčutljiva na barvo ali material merjenca. Ultrazvok je visokofrekvenčno valovanje, ki ga oddaja zaznavalo. Valovanje se odbije od merjenca in se sprejme nazaj do zaznavala v obliki odboja. Glede na čas potovanja ultrazvočnega valovanja,  zaznavalo izračuna analogni izhodni signal, sorazmeren z razdaljo. Klasična aplikacija za ultrazvočna zaznavala je merjenje nivoja tekočin in trdnih / sipkih materialov, ne glede na barvo. Ultrazvočna zaznavala Waycon imajo visok zaščitni razred (do IP67) in merilni razpon do 6000 mm.

Orientacijsko preglednico za izbiro ustrezne izvedbe za vašo aplikacijo najdete na sledeči povezavi do proizvajalca: Ultrazvočna zaznavala - EN.

 

 

 

 

 

 

Dajalniki zasuka ali rotacijski dajalniki (Enkoderji)

Dajalniki zasuka ali rotacijski dajalniki so zaznaval s katerimi z visoko natančnostjo merimo kotne spremembe ali rotacijske pomike v elementih. Merilna metoda digitalnega dajalnika temelji na periodičnih oznakah v več slojih. Na voljo so inkrementalni - relativni ( TTL, HTL ) in absolutni, preko BUS vmesnikov (Profibus, SSI, CANopen, Profinet ..). Analogna zaznavala zasuka pa kotno spremembo, ki je zaznana, pretvorijo v absolutni signal s pomočjo potenciometra.

Preglednica na sledeči povezavi omogoča pregled glavnih lastnosti za primerjavo in izbiro dajalnika: Dajalniki zasuka - EN.

 

 

 

 

Izvedbe merilnikov za uporabo v hidravliki

Merjenje hoda bata v hidravličnih cilindrih, tehnologiji zaznaval oziroma merilnih naprav in sistemov predstavlja poseben izziv. WayCon ponuja široko paleto izvedb, ki temeljijo na različnih principih zaznavanja in merjenja. Za vgradnjo v hidravlične cilindre (območje pod tlakom) obstajajo naslednje posebne izvedbe merilnih sistemov: vrvično, magnetostriktivno, linearni potenciometer ter LVDT.

Več podrobnosti in tehničnih podatkov najdete na sledeči povezavi: Merilni sistemi za uporabo v hidravliki -EN .

 

 

 

 

Pretvorniki signala

Pretvorniki signala se uporabljajo za pretvorbo izhodnih signalov zaznaval in merilnikov v različne signale za nadaljno uporabo.

Pretvornik PMX-24 pretvarja signale zanaval in merilnikov s potenciometričnim izhodom v analogne signale, kot so 0 - 10 V ali 4 - 20 mA.

Pretvornik IMX pretvori vhodne TTL, HTL in SSI signale v izhodne 4 - 20 mA; 0 - 10 V; +/- 10 V.

Pretvornik LVA pa se uporablja z LVDT zaznavali in omogoča analogni izhodni signal 4 - 20 mA in 0 - 10 V.

Podrobnosti in karakteristike najdete na sledeči povezavi: Pretvorniki signala - EN.

 

 

 

 

 

 

 

Prikazovalniki

Serija funkcijskih prikazovalnikov serije PAX in WAY pokrivajo rešitev za celoten spekter zaznaval in merilnikov oziroma izhodnih signalov, ko je potreben prikaz izmerjenih vrednosti.  Modularna zasnova prikazovalnikov omogoča nadgradnjo  preko različnih izhodnih kartic, ki omogočajo nadaljnjo obdelavo in uporabo signala preko krmilnika ali osebnega računalnika. funkcije kot so ničenje, mejne nastavitve, linearizacija in še mnogo več, prikazovalnike dejansko dopolnijo v več funkcijske naprave.

Na povezavi Prikazovalniki - EN najdete karakteristike prikazovalnikov za ustrezno izbiro, ki zavisi predvsem od izhodnega signala zaznavala ali merilnika.